Blog ini menjual item yang berunsurkan koleksi peribadi, mistik, unik, eksotik dan sukar didapati di pasaran.

Koleksi item ini adalah terhad dan bernilai tinggi di pasaran pada masa akan datang. Jadi tidak rugi jika anda menebusnya.

Matlamat perkhidmatan kami adalah untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan mutunya terjamin.

Polisi pelanggan kami adalah :

“ Cepat, Tepat, Kualiti”

Prosedur Pembelian :-

Jika anda berminat dengan item yang dijual, sila hubungi kami untuk keterangan lanjut.

Jangan teragak-agak atau malu untuk menghubungi kami untuk keterangan lanjut.

Warning : Hanya yang berminat sahaja. Jika berniat untuk main-main, tidak akan dilayan...

Pastikan anda mendapat maklumat yang jelas kerana

“Good Sold Are Not Return”

Pembayaran boleh dibuat melalui online banking atau bank in ke akaun berikut :

MOHD ASYRAF BIN MOHD ZANI

Maybank : 164137461724

CIMB : 01320008908522

BSN : 0113729000155526

Setelah pembayaran dijelaskan, sila sms :
Jumlah Total, Masa Transaksi, Nama Pembeli, Alamat untuk Penghantaran

Kami akan menghantar item belian anda menggunakan Pos Laju dan barang akan sampai ke alamat selama 2-3 hari bekerja.

Jangan berlengah untuk hubungi saya, sms,call atau email - Asyraf di :

HP : 0197272455
Email :
asyraf6057@yahoo.com.my
Saturday, April 14, 2012

ASAL USUL AQIQ DAN KISAH NABI

Allah Swt berfirman dalam surat Yunus ayat 101. 
 
Katakanlah Ya Muhammad: Perhatikanlah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Penulis buku itu berkata: perhatikanlah apa yang Allah ciptakan dari bahan tambang [al ma'adin] dan apa yang keluar darinya, manfaat dan warnanya. Seperti emas, perak, yakut, Zumrud atau zamrud, Basanfasy dan batu yang lainnya.
Lebih lanjut katanya, diantara hikmat penciptaan itu dijelaskan dalam Qs Saba’ ayat 12, al Hadid ayat 25 dan al Zumar ayat 6, al Rahman ayat. 22 – 23. dan ayat 58 serta surat al Waqi’ah ayat 22-23.

2. Disunnahkan menggunakan cincin dari perak, dimakruhkan dengan besi dan diharamkan cincin dari emas bagi laki-laki.
Diriwayatkan dari Ja’far ibn Muhammad dari ayahnya: Bahwa cincin Nabi Muhamamd saw dari perak dan tulisannya “Muhammad Rasulallah” adapun tulisan pada cincin Ali “al mulku lillah” . Dan Imam Ali berkata: Diantara sunnah adalah memakai cincin.. Rasulallah Saw bersabda: janganlah kalian menggunakan cincin yang terbuat dari emas, karena itu untukmu di surga.
Dari Ali berkata: Janganlah menggunakan cincin dari besi. Dari berbagai hadits yang saya baca dapat saya simpulkan, pertama, Nabi dan seluruh Imam selalu menggunakan cincin. Kedua, cincin itu merupakan sunnah yang harus diamalkan oleh umat Muhammad. Ketiga, cincin itu terbuat dari perak.

3. Menggunakan cincin hendaknya dijari-jari kanan dan makruh di jari kiri. Diriwayatkan dari Ja’far ibn Muhammad dari ayahnya tentang wasiat Rasulallah kepada Ali: Hai Ali gunakanlah cincin di jari sebelah kanan, karena itu merupakan keutamaan dari Allah Azza wa jalla bagi orang-orang yang dekat kepada-Nya [al muqarrabin]. Ali bertanya: Dengan apa ? Rasulallah menjawab: Dengan Aqiq Merah, karena Aqiq merah itu gunung pertama yang pasrah kepada rububiyah Allah. Dan ia merupakan batu pertama yang menerima nubuwat Nabi dan batu pertama yang menerima wasiatku kepadamu dan Imamah kepada anak-anakmu dan aqiq merah untuk pengikutmu di surga dan merupakan neraka bagi musuhmu.
Dalam redaksi lain dari Salman al Farisi berkata: Rasulallah bersabda kepada Ali ibn Abi Thalib: Hai Ali gunakanlah cincin di tangan kanan, niscaya engkau akan menjadi al Muqarabin. Ali bertanya: ya Rasulallah siapa al Muqarrabin itu ? Rasulallah menjawab: Jibril dan Mikail. Dengan apa saya gunakan cincin ? Dengan aqiq merah, karena Aqiq merah itu gunung pertama yang tunduk kepada Allah dengan keesaan_Nya. Aqiq merah adalah batu pertama yang menerima kenabian Muhammad, dan dia menerima engkau sebagai wasiku, dan imamah kepada anak-anakmu, dan untuk orang yang mencintaimu di surga dan untuk pengikut anakmu di surga firdaus. Dan diriwayatkan bahwa Nabi Muhamamd Saw memerintahkan agar Ali, Amirul Mukminin, dan para Imam menggunakan cincin ditangan kanan. Dari al Jahidz: Bahwa Adam, Idris, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ilyas, Ya’kub, Sulaiman, Yusuf, Danial, Yusya’, DzulQarnain, Yunus, Luth, Hud, Syaib, Zakaria, Yahya, Shalih, Uzair, Ayub, Lukman, Isa, Muhammad Saw menggunakan cincin ditangan kanannya. Hal senada dikemukakan pula oleh Bukhori dan Turmudzi.

4. Disunnahkan menggunakan cincin Aqiq dan aqiq merah.
Rasulallah bersabda: Gunakanlah cincin aqiq, karena ia membawa berkah. Dalam redaksi lain Rasulallah bersabda: Siapa yang menggunakan Aqiq akan dipenuhi hajatnya. Gunakanlah aqiq karena kamu tidak akan ditimpa kesusahan selama kamu menggunakannya. Siapa yang menggunakan aqiq tidak akan hilang darinya kebaikan. Hadits yang senada dengan ini banyak sekali. Disunahkan juga agar cincin Aqiq digunakan dalam perjalanan, saat ada kebimbangan dan ketika berdoa. Imam Ali berkata: Gunakanlah cincin aqiq, niscaya akan membawa keberkahan bagimu dan menjadikan kamu aman dari musibah.

dalam riwayat disebutkan Nabi dan Imam Ali menggunakan 4 batu mulia secara yaitu: Aqiq Yaman(merah) yang bertasbih memohon perlindungan, Fairuz Naishabur(Firuz Persia) yang bertasbih memohon pertolongan, Yakult(orang kita panggilnya Topaz) yang bertaasbih memohon kesihatan dan Hadidu Sein(orang kita panggilnya Badar Besi ada juga yg panggilnya batu meteor) yang bertasbih memohon kekuatan

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...